أين الموقع الذي تريد ‎زيارته في الغابة السوداء

الاختيار
الخاص بك

جزيرة مايناو

Natural Feature

ساعتان

الوقت المقدر

Bellissima! Un'esplosione di colori, un regno di pace e tranquillità, un luogo dell'anima per ritrovare se stessi! Comodissima da raggiungere anche con pullman urbani di linea, a costo zero se soggiorni nel Bodensee, perché i trasporti sono inclusi nella tassa di soggiorno. Dopo le 05 p.m.paghi metà biglietto, che ti viene interamente rimborsato in ticket per consumazioni. Esperienza irrinunciabile! Emilia e Luigi Dorotino

Emilia Pagano

Powered by Google