أين الموقع الذي تريد ‎زيارته في بحيرة غاردا

الاختيار
الخاص بك

كاريرسى

Natural Feature

ساعة واحدة

الوقت المقدر

I colori di questo lago sono indescrivibili. Stupendo,bellissimo. Molto turistico,non balneabile. Si può fare il giro del lago a piedi,sconsigliato a passeggini e carrozzine per disabili. Si possono portare i cani,nei pieno rispetto degli altri. Non lasciate in giro immondizie. Parcheggio non grandissimo,un caos se ci sono corriere di turisti. Si accede dal parcheggio al lago Grazie ad un sottopasso. Negozi e bar dove mangiare sono al lato opposto del lago.

Elisa Ravagnani

Powered by Google