היכן תרצה לבקר בקובה

הבחירה
שלך

Los Marinos

Restaurant

שעתיים

זמן מוערך

Nice place on the water to sit and watch the water and people go by. Includes an outside cafe and bar plus a store to buy rum, cigarettes and more.

Rickie Meeuwsen

Powered by Google