היכן תרצה לבקר בדובאי

הבחירה
שלך

העולם

Archipelago

שעה

זמן מוערך

The world islands are amazing to see, especially from the top of the Burj Khalifa. Before traveling to Dubai, I researched and knew that I had to see the World Islands. The only problem is that they are sinking. Nonetheless, I would still recommend visiting them.

WolfDawg TV

Powered by Google