היכן תרצה לבקר במלטה

הבחירה
שלך

Rozi Wreck

Point Of Interest

שעה

זמן מוערך

I actually recommend diving with SCUBA LIFE MALTA for this wreck. I love this wreck for the condition it's in and how much sea life you'll see around it. Very nice dive

Ryan Schoo

Powered by Google