היכן תרצה לבקר בפראג

הבחירה
שלך

הקיר של לנון

Point Of Interest

שעה

זמן מוערך

The Lennon Wall or John Lennon Wall is a wall in Prague, Czech Republic. Once a normal wall, since the 1980s it has been filled with John Lennon-inspired graffiti, pieces of lyrics from Beatles' songs, and other designs relating to local and global causes.

Powered by Google