היכן תרצה לבקר בטירול

הבחירה
שלך

Blindsee

Natural Feature

שעתיים

זמן מוערך

Beautiful. Lake for swimming and scuba diving. Bring swimming costumes. Tubes, Mats, other swimming equipment. No bathroom or changing facilities. 4 Euro entry fees

Bilal Shaji

Powered by Google